Atlantroddarens Friskvårdsbok

Ett av världens bästa helhetsperspektiv på hälsa. 76 ledande experter ger sina topp 5 tips!

Atlantroddaren och friskvårdsföreläsaren Niclas Mårdfelt har i ett nära samarbete med bokförlaget Sellin & Partners tagit fram en unik friskvårdsbok som syftar till att få människor att må bättre och prestera mera och känna inspiration till ökat friskvårdsintresse. Boken har ett brett perspektiv och är lämpliga för såväl unga som
gamla, företag köper in boken till all sin personal och privatpersoner läser boken för att må bättre, prestera mera och för att stärka sina relationer.


Brett innehåll

Boken behandlar alla de områden som påverkar en människas välbefinnande. Bland innehållet märks bland annat kost & näringslära, stresshantering, motion, konflikter i arbetslivet, självförtroende, relationer i privatlivet, kommunikation, problemlösning, fysik för att klara jobbet, avslappning & livskvalitet, konsten att inte ta med sig arbetsbördan hem, att tänka rätt, prestationshöjning, att finna glädjen i tillvaron, det egna ansvaret och mycket mer.


“Att kunna förse sin personal med en friskvårdsbok baserad på lättillgängliga tips från 80-talet ledande experter är otroligt bra!”
Hans-Erik Bergman, Personalchef Borlänge kommun

Tips & råd

Boken är uppbyggd av konkreta tips och råd kring hur en person snabbt kan förbättra sitt liv. I stället för pekpinnar om att personer skall lägga om sin livsstil, förklarar boken hur man enkelt kan nå stora resultat. Tipsen är många och mycket omfattande. Exempelvis innehåller avsnittet om god sömn, fler än 20 tips på hur man sover bättre. Tipsens omfattning gör att boken går att använda som en uppslagsbok inom friskvård. De flesta tipsen går att börja tillämpa omedelbart och det finns tips för alla olika personlighetstyper. Exempelvis finns det tips på hur 55-åriga män som inte gjort något sedan skolgymnastiken skall finna glädje i motion, hur chefer skall kunna släppa tankarna på jobbet när denne kommer hem till familjen, hur man skall träna för att klara av det fysiskt tunga jobbet även om 10 år, hur man äter nyttigt när man befinner sig på en hamburgerbar, hur man skall göra för att klara vägen tillbaka från utmattningsdepression osv. Allt enligt författarens filosofi om att det skall vara enkelt att må bra!


Personliga tips från ledande forskare

Som äventyrare är författaren expert på teambuilding, stresshantering under pressade situationer, kost & näringslära, att finna glädjen i tillvaron, träning och motion m.m. Bland annat har Niclas under extremäventyr upplevt saker med sin egen kropp som ledande forskare hävdar inte är möjligt. Extremäventyrare och uthållighetsexperter ligger oftast längst framme i forskningen kring hur kroppen reagerar och påverkas av olika faktorer. Även om Niclas Mårdfelt tillhör en av få äventyrare som har ett gediget förflutet i arbetslivet och som verkligen vet hur anställda och chefer tänker i olika situationer, har författaren valt att låta ytterligare expertis vägleda läsaren. I varje kapitel har två av landets främsta experter givit sina personliga topp 5 tips på hur man snabbt förbättrar sin situation.


Äventyrsdel

För att intressera personer som normalt inte är intresserade av friskvård till att öppna boken har författaren skrivit en text unik för boken om sitt mest kända äventyr. Läsaren får följa med ombord på roddbåten i den historiska passagen i vilken Niclas Mårdfelt och Rune Larsson blev första Svenskar att ro över Atlanten. Två personer som inte kände varandra gav sig i väg på en 95 dygn lång otursförföljd passage där besättningen fick bemästra fler än 30-talet livshotande händelser. Hammarhajar, skrovskador, man över bord, el-problem, trasigt roder, matbrist, vätskebrist, solsting, mördarmaneter som slog ut kroppens motorik och gav hög feber, hjärnskakningar, trasig vattenmaskin och många fler spännande händelser används i berättelsen för att dra paralleller till arbetsplatssituationer.

Exempelvis om hur roddarna byggde upp konflikter när matbristen gjorde att de blev griniga och vad det innebär för personalen att skippa sin frukost, om relationer ombord och relationer i arbetslivet, om problemlösning under press, hur man finner glädjen att fortsätta vid svåra tider och mycket annat. Kvinnor är ofta mycket intresserade av äventyrarnas mentala aspekter medan männen ofta är intresserade av den macho aspekten i att två personer som inte känner varandra ger sig av för att ro över en ocean ihop. Oavsett anledning till varför man läser boken så är det ett bra sätt att locka läsare in i friskvårdsdelen av boken. Alla som någon gång sett ett avsnitt av Expedition Robinson kommer att älska Atlantroddarens friskvårdsbok. Äventyrsdelen är uppskattad och boken är därför lämplig som julklapp eller som sommarläsning.


Tester & tabeller

Boken innehåller många testa dig själv tester, kostlistor, stressindex och liknande. Allt för att läsaren skall kunna mäta sina friskvårdsframsteg.


Generellt om boken

Boken är lättläst, i fyrfärg och med många vackra äventyrsbilder och friskvårdsillustrationer av Jonas Andersson och Anna Tiles. Boken innehåller cirka 360 sidor i formatet 225 x 200 mm. Boken har ett hårt omslag (kartonage). Den löpande papperskvaliteten är av minst 100 grams bestruken kvalitet. Boken har faktagranskats av flera ledande experter, bland annat från forskare vid Karolinska Institutet.

Informationsblad om friskvårdsboken

Atlantroddarens friskvårdsbok som hälsofrämjande verktyg

Referenser

"Denna bok visar verkligen att motiverade människor kan försätta berg. Ur ett helhetsperspektiv visar Niclas att om vi får de rätta förutsättningarna för såväl kropp, själ som ande kan vi skapa en ide för hur det skall vara när det är som bäst. Vi tänker inte längre i termer av privatliv, arbetsliv eller familjeliv. Vi tänker i termer av liv. Själva grundförutsättningen startar hos oss själva. Niclas ger läsarna en fantastisk guideline hur den processen startar och fullföljs. Önskar du hälsa och framgång är denna bok ett måste!"
Johnny Johnsson, Långtidsfriska


"Vi valde bort företagshälsovården för att arbeta med Atlantroddarens Friskvårdsbok."
Sune Karlsson, HR-chef Siemens & ordförande i Sveriges HR-nätverk.


"Vi valde att använda boken för att prata om kapitlet ”förändring”. Två månader senare gjorde vi den smidigaste omorganisationen vi någonsin gjort."
Mats Forsberg, Personalchef i Älvdalens kommun


"Friskvårdsboken som verktyg är kanon och tar hand om det hälsofrämjande arbetet som företagshälsovården har så svårt att nå."
Hans Bergenheim, VD Previa


"Friskvårdsboken är suverän och nu ska vi alla arbeta med den på APT-mötet!"
Hans-Åke Lindvall, Kommundirektör i Klippans kommun


"Atlantroddarens Friskvårdsbok gör det lite enklare att hitta vägen till ett friskare liv!"
Morgan Johansson, f d Folkhälsominister


"Ni är våra viktigaste storkunder och därför vill vi visa att vi bryr oss lite extra om just er och därför är jag glad över att ha förmånen att få lämna över Atlantroddarens Friskvårdsbok till er."
Tomas Franzén, VD Eniro.

Prestera 200 % mer

- på minskad tid med minskad stress!

En handbok i konsten att öka lönsamhet och produktivitet samtidigt som din personal finner vägen ut ur överstressamhället.

Boken är framtagen åt företaget Proud People som Niclas Mårdfelt grundat tillsammans med IBM Softwaregroups förre vd Anders Torelm. Vi fattade beslutet om att finna en metod för att få människor på arbetsplatser att prestera mer utan att öka stressnivån.

Efter två års systematiskt produktutvecklande och efter att ha kartlagt vad många av världens ledande experter forskat fram, kände vi att vi hade en bra metod att introducera på marknaden. Faktum är att vi funnit en metod där vi ärligt kan säga att den ökar produktiviteten med så mycket som upp till flera hundra procent. Metoden fungerar i alla branscher och gör att annat förbättringsarbete som exempelvis Lean fungerar ännu bättre. Bäst fungerar Proud Peoples kunskaper i tjänsteorganisationer.

De unika erfarenheter jag lärt mig under oceanpassagen och de kunskaper jag skaffat mig inom PR, försäljning, affärsutveckling, hälsofrämjande arbete och inom kommunikation bildade embryot till det som idag är Proud Peoples kunskapsbas. Ingen kunskap som Proud People lär ut är någon rocketscience utan vedertagen, väl känd kunskap som antingen forskats fram eller som empiriskt visat sig fungera. Det som gör metodiken slagkraftig är de synergieffekter som finns mellan kunskapsdelarna.

Proud People är idag främst ett IT-företag som även arbetar med att förbättra lönsamheten ute hos grupper.


Attityd

Jim Collins är professor vid Stanford University och har i många år forskat på vad som gör att vissa företag blommar ut medan den stora massan är mediokert framgångsrik. Innan Collins tittade djupt på företag studerade han vad som gör att vissa nationer blommar ut. I boken Wealth and Poverty of Nations summerar han sin forskning med att naturtillgångar är av underordnad betydelse.

Det som betyder mest för en nations utveckling är kompetens och attityd. Av detta kan vi dra slutsatsen att om en Svensk organisation vill blomma ut behöver vi både skapa en bättre attityd hos varje enskild individ samt säkerställa att deras kompetens är bättre än deras konkurrenters.

Proud People lär ut hur en medarbetare kan styra sin attityd och sin lycka för att alltid arbeta med bästa möjliga mentala förutsättningar. Vi hjälper medarbetarna att bygga rutiner för att bibehålla effekten i framtiden.

Att arbeta smartare

Om Jim Collins har forskat fram att attityd och kompetens är de mest avgörande faktorerna för en nations utveckling bör vi fundera på vad vi i vår organisation gör för att verka smartare än våra konkurrenter?

Vi lever idag i ett informationssamhälle. Den frågan som få har ställt sig är vilken typ av kunskaper vi behöver för att verka i informationssamhället. Om Peter Drucker har sagts att det som inte Peter Drucker förutspådde långt tidigare än alla andra är inte värt att veta. Bland de trender som denne österrikiske management konsult och författare förutspått är bland annat informationssamhället, ekologitrenden, privatisering, decentralisering, livslångt lärande, diversifieringen av marknadsföring och att Japan skulle åter bli en ekonomisk stormakt. Peter Drucker är kanske mest känd för att ligga bakom den moderna MBA-utbildningen och för att ha myntat begreppet kunskapsarbetaren.

Peter Drucker har i boken Managing for the Future hävdat att världen och företagen inte blir mer materialintensiva, energiintensiva eller arbetskraftsintensiva. Om någon av dessa faktorer ökar har vi tillväxt. Per instoppad enhet får vi idag ut mer än tidigare. Druckers tes är att informationssamhället för att världen och företagen blir mer kunskapsintensiva. Vår personal behöver mer kunskap än tidigare för att vara konkurrenskraftig.

Problemet är att ingen person kan besitta all den kunskap som vore lämplig att ha på en arbetsplats. En person kan inte ha 17 doktorsexamina i flera olika ämnen, ha arbetat både som beställare, leverantör, kund, chef, ägare, distributör, processoperatör, marknadsförare, säljare och produktutvecklare. Däremot kan medarbetaren lära sig de kunskapsfilosofier och nyckelkunskaper som Proud People lär ut. En nyckelkunskap är en kunskap som gör att medarbetaren alltid kan använda all information smartare än sina konkurrenter. Nyckelkunskaper gör att du arbetar och tolkar information smartare. En anställd behöver arbeta mindre för att prestera samma resultat som den tidigare arbetade mer för att åstadkomma. 

Vad betyder något för våra kunder?

Av Toyota kan vi lära oss att bara göra det som skapar ett värde för vår kund. Om vi kompletterar denna filosofi med kunskapen i boken Simply Better av Patrick Barwise och Sean Meehan. Partrick Barwise är professor vid London School of Economics och Sean Meehan är ansvarig för MBA-programmet vid IMD i Lausanne. I boken belyser författarna vikten av att gå tillbaka till grunden. Genom att fråga sina kunder om vad som betyder mest för dem och leverera detta, kan vi uppnå stordåd. Det är billigare att bibehålla nöjda kunder än att finna nya kunder. Om vi maximerar vår leverans till att möta det som kunden uppskattar mest kommer garanterat nästan alla kunder att bli oss trogna stamkunder.

Enligt vårt exempel ovan så tar en medarbetare bara och levererar 25 % kvalitativ produktivitet (den mängd tid som medarbetaren skapar ett värde för organisationens kund). Inom ramen för denna tidsperiod gör medarbetaren massor med kundfokuserade saker av skiftande kvalitet. Genom att enbart fokusera på det som betyder mest för våra kunder kommer våra kunder att älska oss.

Exempel

Älderomsorgen i en kommun lägger ner 25 % av sin tid på att leverera 67 kundfokuserade tjänster. Resterande tid (75 %) är sådant som kommunen inte borde hålla på med och som kommuninvånarna inte tycker ger någon samhällsservice. Om kommunen i enlighet med boken Simply Better frågar invånarna varför de väljer att nyttja just den specifika kommunens tjänster och vilka av älderomsorgens tjänster invånarna uppskattar mest, kan kommunen optimera sin verksamhet. Tidigare kanske 1 % av den totala tiden gick åt till att producera de tjänster som kommunmedborgarna uppskattade mest. Tänk om kommunen lär sig att höja den mängd tid som de skapar ett värde för kommunmedborgarna till 50 % av arbetstiden (en fördubbling) och samtidigt lyckas ägna halva denna tid åt sådant som betyder mest för kunden (kommuninvånarna). Då kan den mängd samhällsservice som är primärt viktigast för kunden höjas från 1 % till 25 %, en ökning med 2 500 procent!

På samma sätt kan företag och andra organisationer förbättra sin lönsamhet. Proud People hjälper er att få era medarbetare att ständigt göra det som skapar det maximala värdet för era kunder. Maximal kundfokus och maximal lönsamhet med Proud Peoples rutiner.

Framgång lämnar spår

Denna bok innehåller inte något banbrytande utan bygger på välfungerande metoder och allmänt kända kunskaper som idag finns tillgängliga för den som söker efter dem. Det som är nytt är det helhetsperspektiv och angreppssätt som tas. Därmed löses hinder som förhindrar den individ eller organisation som tidigare gjort framgångsrika och icke så framgångsrika insatser från att bli än bättre.

Syftet med denna bok är visa att det är möjligt att med ett helhetstänk och handlingskraftiga verktyg åstadkomma en produktivitetsökning om 200 % samtidigt som medarbetarna stressar mindre och njuter mer av sitt arbete.

Om framgång lämnar spår är det bara för oss att börja fundera på vem har tidigare lyckats, vad kan vi lära av dem och hur kan vi göra det än bättre och än smartare? Proud People ger dig här en bra start på vägen…

Proud People Perform TM