Företag och affärsutveckling

Serieentreprenörskunskap

Hur kommer det sig att en del personer kan bygga företag på företag och nästan alltid lyckas? Den som vet hur man bygger företag lyckas nästan alltid. Hur får vi en mer skalbar affärsmodell där vi kan sälja med hävstångeffekt, annuitet till en låg anskaffningskostnad per kund? Varför finns det inte risk utan bara riskfyllt beteende? Drömmer du om att få ditt företag att växa samtidigt som du får mer tid över? Hur bygger man ett system som säljer?

Om du vill att det skapas fler arbetstillfällen och ökad lönsamhet hos dig bör du prata mer med Niclas om serie-
entreprenörskunskap.

Först gav Niclas mig ett råd som gjorde att jag gick från inte få intäkterna att räcka till, till att amortera 600 000 kr på tre månader. Nästa råd räddade mitt äktenskap och nu ser jag med tillförsikt mot framtiden. Niclas gjorde det som revisorn inte klarade av att göra.
Småföretagare i Karlsborg

Vi sålde hela årets omsättning under september! Nu har vi anställda som vuxit in i rollen som framtida ledare och är bättre rustade för vårt generationsskifte. Fantastiskt!
Torbjörn Bergström, VD TidaCoating


Affärsutveckling och lönsamhetsskapande för småföretagare

Niclas har hjälpt ett par hundra småföretag till ökad lönsamhet och till att få mer skalerbara affärsmodeller. Småföretag har ofta inlåsningseffekter och utmaningar som skiljer sig från större företags. Entreprenörers privata livssituationer, kunskaper och värderingar påverkar affärsmässigheten.

Gör som Almi och företagsnätverk, rusta entreprenörer att växa.

Föredrag/workshops är även lämpliga att genomföra internt på företag som vill utvecklas. Längd på engagemang beror på er målsättning. Upplägg kan anpassas från 2 timmars föreläsning till tre veckors intensiva workshops med tillhörande personlig coachning. Ofta anpassas upplägget efter målgruppens bristande förmåga att avvara hela arbetsdagar (Exempelvis 6 x kvällstid eller helgupplägg).

Vi ville lära oss att bli effektivare som företag och blev även sammansvetsade som grupp. Nu delar vi alla synen på vad som ska göras och hur vi ska göra det. Jag rekommenderar Niclas till andra.
Adam Rehbinder, Västgöta Data


Framtidens vinnare

De flesta är överens om att vi lever i informationssamhället. Få har reflekterat över vem som vinner i informationssamhället. Färre har börjat applicera informationssamhällets framgångsfaktorer i sin verksamhet. Gör vi samma sak som alla andra får vi samma resultat. Hur kan vi kraftfullt dra ifrån våra konkurrenter? Hur skapar vi den kultur som krävs?

Begrepp som skalbarhet, hävstångseffekt, kundfokus, tydlighet, annuitet och lärdomar om individers förändringsbenägenhet kommer snart att genomsyra varje anställds vardag.

Det här var riktigt, riktigt bra. Banbrytande bra! Du levererade inte några luddiga råd utan konkreta affärsmässiga råd som ger resultat, gång på gång på gång. Jätteanvändbart. Det viktigaste föredrag jag lyssnat på.
Fredrik Kjellén, Ordförande Marknadsföreningen i Uppsala, Eventarrangör, konferencier, Projektledare Företagarforum


Att sälja i världsklass

Niclas är specialist på att få personer att sälja mer. Han har själv vunnit en rad säljtävlingar och experimenterat empiriskt. Exempelvis har han fått en sjuksköterska att sälja B2B-affärer i halvmiljonkronors klassen.

Ett typiskt uppdrag är att en konsultfirma har sagt upp sina säljare och nu ska konsultkåren sköta merförsäljning och leadsgenerering. Problemet är att personalen inte ser sig själva som säljare. Varje gång någon ska lyfta telefonluren så tar det emot. Varje dag väljer personalen att göra andra arbetsuppgifter än att driva proaktiv lönsam försäljning.

Om du vill få din personal att minska antalet aktiviteter från 4700 per år ner till 130 med bibehållen försäljning, då är detta ett föredrag för dig.


Praktiska råd och övningar som förbättrar verksamheten direkt under föredrag/ workshop:

"Det märks en förbättring efter din dragning. Personalen vet hur och vad som ska göras. Vi kan se i våra siffror att personalen säljer mer."
Anders Hedlund, personalchef Sundit

”Intressant ämne på föreläsningen som gav otroligt bra input och tips."
Kundservicechef TeliaSonera

Klicka här för att komma i kontakt med Niclas.