Hälsa och förändring

Hälso-kickoff

100 % HÄLSOFRÄMJANDE VITAMININJEKTION!
Föredraget får fler att komma igång och ta ansvar för sin hälsa. Äventyr används som en kommunikationsplattform för att göra publiken mer mottaglig för budskap. Motivation, humor och inspiration lyfter publiken till en ny nivå där skrovskador, hammarhajar, man över bord och 25-talet nära döden upplevelser i ett av världens mest fantastiska äventyr mynnar ut i lärdomar kring hälsa.

Niclas Mårdfelt är författare till Atlantroddarens Friskvårdsbok, Sveriges bredaste hälsofrämjande friskvårdsbok.

Föredraget är en blandning där det bästa från målsättningar, personlig utveckling, självinsikter, teambuilding, problemlösning och hur man får mer saker gjorda varvas med förstklassiga hälsokunskaper som ger resultat! Ett föredrag för dig som vill ge din publik lite extra och som är trött på punktinsatser utan någon röd tråd.


Niclas är expert på individers förändringsbenägenhet och kan genom en kickoff skapa en långsiktig effekt. Underhållning som förbättrar resultat!

Föredraget kan med fördel riktas in mot den hälsosatsning ni för tillfället gör. Exempelvis, kost, stress, attityd eller liknande. Ring så hjälper skräddarsyr Niclas innehållet efter er.


Hälsofrämjande ledarskap

För att en ledare ska kunna verka hälsofrämjande krävs kunskap, motivation, ork och en förmåga till att hantera sina rädslor. Vidare måste ledaren kunna förmedla detta vidare och använda sig av en framgångsrik strategi i hälsoarbetet.

Kunden kan förvänta sig att efter genomgången utbildning kommer cheferna att besitta ökad insikt om hur man som ledare behöver agera och vem man behöver bli, för att vara en framgångsrik hälsofrämjande ledare. Under utbildningen lärs gedigna kunskaper om hur man motiverar människor och hur man leder verksamhet ut. Därför är kursen lämplig både som ren ledarskapsutbildning och för den som vill få chefer att verka mer hälsofrämjande. Många chefer har redan gått en utbildning i hälsofrämjande ledarskap och använder då denna kurs som påbyggnad, eftersom den fokuserar på hur man når individers förändringsbenägenhet, något man ofta tidigare missat.

Klicka här för att komma i kontakt med Niclas.

En härlig utbildning som gav kommunens chefer det de behövde och lite där till.
Mikael Wallström, ansvarig för ledarskapsutbildningar vid Nyköpings kommun


Hälsoinspiratörsutbildningar

Genom att utse Hälsoinspiratörer får ni personal i verksamheten att skapa en hälsofrämjande miljö med trivselaktiviteter och aktiviteter för fysisk rörelse. Ofta har inspiratören en coachande roll för att hjälpa medarbetare att komma till insikter kring levnadsmönster. Unikt för våra utbildningar är att inspiratörerna får lära sig hur man får andra människor att skapa nya vanor. Vi ställer krav på våra utbildningar där det enda som räknas är hur väl vi lyckas få era inspiratörer att få övrig personal att ta ansvar för sin hälsa. Därför förser vi inspiratörerna med flera verktyg och metoder som tidigare visat sig framgångsrika.

HÄLSOINSPIRATÖRSUTBILDNING FINNS I TRE NIVÅER:


Många Hälsoinspiratörsutbildningar genomföras av Niclas tillsammans med sin fru Nina som har mångårig erfarenhet av att utbilda grupper. Hennes erfarenhet och förmåga att nå ut gör att mer avancerade gruppövningar kan genomföras med relativt stora grupper.

"Detta är en mycket bra utbildning! Det är bara resultat som räknas."
Lars Rogemyr, Personalchef, Hammarö kommun.

"Vi har haft en riktigt bra dag där vi fyllt våra Hälsoinspiratörer med en vitamininjektion!"
Maj-Britt Friberg, HR-chef, Försäkringskassan i Östergötland.

"Det märks en stor skillnad ute i verksamheten om man jämför första gången ni var här och nu tredje gången. Alla inspiratörer är så enormt entusiastiska och de arrangerar massor av aktiviteter."
Kristina Larsson, företagshälsovårdsansvarig Hammarö kommun, Clarahälsan.

”Fantastiskt bra!”
Maria Kreese, Personaldirektör, Linköpings kommun


Förändringsbenägenhet

Varför fullföljer vi inte det som vi vill göra? Varför säljer inte säljarna som de ska? Hur kan vi få människor att börja leva mer hälsosamt? Hur kommer det sig att endast 1 av 24 handlingar föregås av en konsekvensanalys?

Tänk att aldrig mer tveka inför att göra det som är rätt! Tänk att kunna styra sin vilja till att omedvetet göra det som är bäst för en själv! Bli fantastisk på att sätta upp mål, nå dina målsättningar, lösa alla problem och få ditt liv till att blomstra inom alla områden. Ett kick-off liknande föredrag som inte bara motiverar och inspirerar utan förmedlar förstklassiga kunskaper och aktivt hjälper igång publiken.

Föredrag om förändring kan med fördel genomföras inför en omorganisation eller för den som vill att medarbetarna ska bli bättre på att prestera, ta ansvar eller bara bli lyckligare!

Referenser från Close nätverksdag där Niclas föreläste på temat ”Hur får vi kundservice att fullfölja merförsäljning och extraservice?”:

”Relevant, tankeväckande och intressant föreläsning.”
Kundservicechef, Microsoft

”Givande erfarenhetsutbyte och bra tips från intressant föreläsare.”
Kundservicechef Posten Meddelande

Intressant ämne på föreläsningen som gav otroligt bra input och tips."
Kundservicechef TeliaSonera

”Bra föreläsare!”
Chef Telefonbanken Swedbank


Vildmarks 1:a hjälpen

Vad gör du om du befinner dig i vildmarken när någon i din grupp blir skadad? Din mobiltelefon kanske har blivit blöt eller är utom täckning. 1:a hjälpen för friluftsliv är kurser anpassade för dig som ibland befinner dig mer än en timma från professionell läkarhjälp.

Kursen kan inriktas mot olika typer av miljöer så som hav, klättring, skog, hög höjd eller fjällmiljö. Kursen ger praktiska kunskaper där teori varvas med praktik på patienter.

Vi går igenom detta och mycket där till. Kursen anpassas efter gruppens inriktning på friluftsliv. På denna kurs lär vi oss rädda liv. Du använder förband, sprutor och bygger stödkragar av våra liggunderlag.

Kurserna leds av Nina Mårdfelt med hjälp av Niclas Mårdfelt och deltagare ur deras utbildningsteam. Båda har gedigen erfarenhet av äventyr, friluftsliv och expeditioner. De är ledare i Friluftsfrämjandet och håller i flera av Friluftsfrämjandets 1:a hjälpen kurser med betoning på friluftsliv. Kursledarna tillhörde de första i Sverige som intresserade sig för området och är utbildade av Svenska Sjösäkerhetskompaniet, Amerikanska NOLS, National Outdoor Leadership School och Crossing Latitudes.

Kurserna kan hållas på svenska och på engelska.

Klicka här för att komma i kontakt med Niclas.

Atlantroddarens Friskvårdsbok - ditt hälso-
främjande verktyg