Motivation och inspiration

Prestera mera

PRESTERA 200 % MER PÅ MINSKAD TID MED MINSKAD STRESS!
Ökad lönsamhet och vägen ut ur överstressamhället går hand i hand. Få din personal att trivas, bli stoltare och gladare medarbetare samtidigt som självinsikten kring de egna vanorna och ansvarstagandet ökar. Genom att arbeta smartare, mer affärsmässigt, med mer kundfokus och ökad säljorientering blommar organisationen som aldrig förr. Publiken lär sig inte bara att få en högre energinivå, att prioritera bättre utan även hur de gör för att aldrig mer tveka inför att göra det som absolut mest förbättrar deras liv – och de gör det nu direkt! Utveckla verksamheten!

Ett mycket tankeväckande föredrag som inte bara förbättrar utan som även ger nya insikter och hopp om framtiden.

Niclas Mårdfelt är något så unikt som specialist på både hur människor presterar mer på sin arbetsplats och djupt kunnigt inom fysiologi och idrottspsykologi. Han är expert på individers förändringsbenägenhet och om det är någon som kan skjuta kraft i er personal på kick-off, eller skapa långsiktig förbättring så är det just Niclas. Ovanlig bredd ger ovanligt bra resultat!

Lämpligt för:

Det var riktigt, riktigt givande och bra. Det märks att du har egna upplevelser och erfarenheter som skapar tyngd åt det du säger.
Solveig Öhrstedt, konsult, företagscoach och affärsutvecklare


Problem och eget ansvar

Nästan alla problem vi möter i vårt privatliv och yrkesliv är symptom på problem. Vår agenda är sällan fylld med ”de riktiga problemen”. Problem finns inte utan är mentala blockeringar. Problem är arbetsbördor som är oidentifierade. När vi vet hur vi löser ett problem så är det inte längre ett problem, utan en arbetsbörda.

Hur gör vi för att få vår personal att ta ansvar för sina arbetsuppgifter? Varför tar så få personer ansvar för effekten av sitt arbete? Varför arbetar människor som inte tar ansvar mer än dubbelt så mycket jämfört med människor som tar ansvar?

”Än en gång – stort tack för en toppenkväll igår. Vi har fått väldigt positiv feedback från alla som var med.”
Fredrik Ackinger Deputy CAO Nordnet Bank AB


Motgångar och målsättningar

En person som sprungit över USA sade en gång att ”Niclas Mårdfelt är den mest målfokuserade personen jag träffat”. Lär dig tackla motgångar och klara av alla dina målsättningar. Varför har idrottspsykologer fel när de ber människor sätta upp mätbara, rimliga och utmanande mål?

Niclas Mårdfelt är expert på individers förändringsbenägenhet. Han har forskat kring hur man får människor att fullfölja vad som helst. Varje dag bestämmer sig människor för att göra saker som de sedan inte fullföljer.

Kring 100 % av de människor som överlevt en hjärtattack säger att de är hypermotiverade till att lägga om sin livsstil. De vet att de annars troligen dör. Efter 3 månader har ca 80 % av dessa fallit tillbaka i tidigare levnadsmönster. Vad beror detta på? Hur kan vi få resultatet i alla fall? Vad innebär dessa mekanismer för er lönsamhet?

Föredraget är som gjort för att kopplas ihop med Atlantroddsäventyret där problemlösning var en metod för överlevnad.


Gör det omöjliga möjligt

Niclas Mårdfelt var utbränd, hade skadat sig allvarligt när han fastnat och släpats efter en tunnelbana samt råkade ut för en seriebilolycka på motorväg. Som rehabilitering valde han att som första svensk ro över Atlanten. Idag har han startat 5 företag och utbildar i hur människor presterar mer på minskad tid med minskad stress. Han är en äkta problemlösare som vet att rätt attityd är viktigare än tonvis med medarbetare. Dagligen coachar han medarbetare och företagsledningar till att göra det omöjliga möjligt.

Med handfasta råd coachas publiken till egna personliga stordåd utifrån individens egen situation. Målsättningar sätts upp, problem elimineras, nya synsätt introduceras, attityder förbättras, motstånd och hinder kläs av, motivationen ökar och alla känner att just de själva klarar av allt, inte bara föredragshållaren framme på scenen.

Föredrag/workshops kan med fördel inledas med ett mentalt motiverande föredrag om när Niclas Mårdfelt rodde över Atlanten i vad som anses som en av världens svåraste lyckade oceanpassager. En resa där rodden blev den lilla utmaningen…


Teambuilding

Att bygga företag är att verka genom relationer. Att skapa relationer internt och externt är av yttersta betydelse för en verksamhets framgång. Niclas Mårdfelt har rott över Atlanten tillsammans med en människa han bara hade träffat i 45 minuter innan de begav sig iväg för att starta roddfärden. Den 95 dygn långa färden drabbades av över 30-talet livshotande situationer där social kompetens, kamratskap, överlevnadsförmåga och problemlösningsförmåga ställdes på sin spets.

Attityden gjorde att vi överlevde! - Niclas Mårdfelt

Niclas insåg att ansvarstagande och förmågan att kommunicera effektivt skapade arbetsmiljön. Han insåg även att varje individ är minst 50 % av sin egen arbetsmiljö. Niclas Mårdfelt använder erfarenheter från yrkeslivet och från äventyr för att stärka dina medarbetare. 

Lär dig hur vi är vår egen arbetsmiljö och hur vi genom att optimera vår omgivning kan få 1 + 1 att bli 10!!! Prestera mer genom att få andra att trivas bättre. Detta föredrag bygger på några av världens mest fantastiska teambuildande äventyrsupplevelser som någonsin ägt rum. Förstklassiga lärdomar framförs på ett prisvinnande sätt direkt kopplat till kundens interna arbetssituation. Stämningen är så hög att det går att skära med en kniv i luften! Lyft din personal genom taket…

Klicka här för att komma i kontakt med Niclas.