Organisation & HR

Bättre än Lean

Taiichi Ohno som under mycket lång tid var produktionschef på Toyota och som anses vara fadern till Toyota Production System var en stor tänkare som bland annat uppfann Just In Time. Idag kopierar tusentals organisationer olika former de framgångsfaktorer som ligger bakom Toyota Production System och Lean. Få av dem har reflekterat över vad Toyota Production System missat. Ännu färre har funderat över vilka faktorer det är som skapar konkurrenskraft i informationssamhället.

Niclas Mårdfelt är författare till boken Prestera 200 % mer på minskad tid med minskad stress där 11 punkter som Toyota missat identifieras. Om en organisation som använder sig av Lean tillämpar dessa faktorer kommer verksamheten att accelerera kraftfullt. Allt förbättringsarbete blir effektivare.

Niclas vidareutvecklar även tankarna kring förbättringsarbete och visar hur olika medlemmar i organisationers ledningsgrupper ofta omedvetet motarbetar förbättringsarbetet. Exempelvis tar ofta personalenheten och utarbetar personalens ledord (Exempelvis: Vi ska vara kommunikativa, kundfokuserade och trevliga). Problemet är att dessa ledord ofta motarbetar den konkurrensstrategi som företaget indirekt har valt. Därmed urholkas konkurrenskraften i samma takt som förbättringsarbetet pågår. Ett exempel på detta är Lean Healthcare där verksamheten fokuserar på att förbättra flöden i stället för att skapa bästa kundfokuserade hälsolösning för respektive patient.

Förbättringsarbetet är inte bättre än kompetensen hos de personer som verkar i förbättringsarbetet.

Detta och massor med andra lärdomar förklaras på djupet och praktiska exempel ges. Bygg en kultur som vida överglänser Toyotas förbättringsvärderingar.


”Niclas Mårdfelt och Proud People är det enda företag som jag stött på som kan lära ut Toyotas kunskaper.”
Dag Lotsander, Försäljningschef Toyota In Business

”Förbättringspotentialen när man blandar Lean med hur människor fungerar är minst 400-500 %”
Sune Karlsson, Personaldirektör Siemens, ordf. Sveriges HR-förening


Bygg ny kultur på 20 min


Det finns en lögn som du säkert har hört talas om. Lögnen lyder: Det går inte att förändra alla andra, man kan bara förändra sig själv. Lär dig hur du med hjälp av Andragogik, läran om hur vuxna människor förändrar sitt beteende och förmågan att attackera organisationens riktiga problem kan uppnå storverk på kort tid.

Hur gör vi för att få alla medarbetare att bli kundfokuserade, förbättringsorienterade, säljfrämjande och proaktiva? Hur gör vi för att stoppa mobbing och få personalen att ta eget ansvar för sin hälsa?

Citat som ”Säljarna säljer för dåligt” eller ”Vi levererar inte i tid” eller ”Vad ska en omorganisation vara bra för?” är tecken på att ni behöver en workshop där följande tas upp:

Intressant ämne på föreläsningen som gav otroligt bra input och tips."
Kundservicechef TeliaSonera

”Det var en fantastisk föreläsning som du gav. Otroligt givande med bra verktyg. Du är mycket kunnig. Jag är jätteglad att jag tog mig tid att lyssna på dig.”
Agneta Rundgren, Personalchef, Enics


Ledarskap

Det ska vara lätt att vara chef. För att bli en framgångsrik chef krävs det både förståelse för mjuka värden, kunskap om hur vi och medarbetare sätter agendan och framför allt kunskaper om individers förändringsbenägenhet. I svensk kultur missar vi ofta några av de viktigaste faktorerna för att få framgångsrika medarbetare. Styr verksamheten enkelt. Ge personalen de redskap de inte visste att de behövde.

Innehållet skräddarsys efter kundens behov. Ämnet ledarskap med dess stödjande närliggande områden är stort och därför är det viktigt att upplägget anpassas efter kundens behov. Det går lika bra att genomföra en mentalt motiverande ledarskaps-kickoff som att arbeta med bikupor och workshops för att få till en förbättrande långsiktig effekt.

Ämnet ledarskap kan med fördel riktas in mot exempelvis försäljning, organisations-
förbättring eller hälsofrämjande arbete.


People skills

Varför får vissa människor andra människor att älska dem nästan direkt? Hur kan vi lära oss detta och använda det till vår fördel? Niclas Mårdfelt är expert på individers förändringsbenägenhet och undervisar i hur man får människor att känna sig viktiga. Främja dina affärer, ditt ledarskap och din försäljning genom att få människor att älska dig och ditt budskap.

Lär dig att:

Övrigt innehåll:

Innehållet skräddarsys efter er situation och gruppsammansättning. Troligen har ni ett affärsmässigt syfte och detta säkerställer Niclas att ni når.

”Lysande brilliant föredrag! Spot on!”
Bo Lindell, VD Svensk Distanshandelsförening


Fullfölj allt

Hur kommer det sig att världens mest motiverade människor inte alltid klarar av att nå sina mål? Statistiken visar att personer som vaknat upp efter en hjärtattack och som fått sig en kraftig tankeställare, fort faller tillbaka i tidigare levnadsmönster. Det spelar inte någon roll hur motiverade människor är. Somliga väljer att dö i förtid.

Samma mekanismer gör att människor är dåliga på att fullfölja det som står på ”Att göra listan”.

Niclas Mårdfelt har forskat på hur vi får människor att fullfölja saker. Han har gedigen erfarenhet av att arbeta med grupper för att få till effekter (exempelvis hälsofrämjande eller säljfrämjande effekter).


Äkta världsklass

Allt fler organisationer pratar om begreppet världsklass. Få av dem vet hur de ska göra för att nå dig. Färre har en handlingsplan. Inte många alls känner till vad som verkligen är världsklass.
Gör vi samma sak som alla andra så får vi samma resultat. Hur gör vi för att lyfta vår verksamhet? Ett föredrag som bygger på emirisk erfarenhet och vetenskaplig forskning lär ut hur du lyfter dina medarbetare och din organisation till äkta världsklass!

Föredraget är lämpligt för både privat och offentlig sektor. Föreläsningen kan varvas med workshops som förbättrar er verksamhet direkt.


Eget ansvar

Hur får vi alla medarbetare att själva arbeta proaktivt, engagerat och initiativrikt mot organisationens mål? Hur får vi medarbetare att på djupet förstå syftet med deras tjänst och sin roll i organisationen? Vassa kunskaper kring individers förändringsbenägenhet varvas med affärsutvecklingskunskaper, just för att ni ska få till den effekt ni önskar. Gör ni samma sak som tidigare, får ni samma resultat.

Klicka här för att komma i kontakt med Niclas.