Investeringar

Niclas och Nina Mårdfelt driver ett investmentföretag som investerar i mindre bolags tidiga skeden och hjälper dessa företag att utvecklas. Mårdfelt Holding AB tittar igenom processer, systemen som säljer, skapar struktur och gör affärsmodellerna mer skalbara. I engagemanget ingår att coacha styrelse och ägare till mer affärsmässighet och att tydliggöra framgångsfaktorer.

Niclas Mårdfelt verkade i 8 år som IT-analytiker på Context där han skrev rapporter till de flesta av IT-världens största företag. Företag som IBM, Microsoft och Intel´s ledningsgrupper använde rapporterna. Niclas har arbetat som utvecklingschef på Proud People där han kartlade de faktorer som verkligen skapar lönsamhet och effektivitet i företag. Genom åren har han hjälpt 100-tals företag till ökad lönsamhet. Många av landets ledande företagscoacher anlitar Niclas för sin kompetensutveckling, där ibland Almi och Close nätverk för ledningsgrupper.


Företag sökes

Vi söker löpande nya företag att investera i. Om du är i behov av en partner, kapital eller mer information om Mårdfelt Holding ABs strategier, vänligen kontakta Niclas Mårdfelt.

Du är välkommen att kontakta oss om:

- Du har en tydlig strategi för hur ditt företag ska tjäna pengar
- Du har ett system som säljer
- Affärsmodellen är skalbar
- Din verksamhet visar, eller kommer snart att visa ett positivt kassaflöde
- Det finns minst en driftig person som på heltid kan bygga verksamheten


Portfölj

SverigesTalare.se

SverigsTalare.se är Sveriges största onlinebaserade talarförmedling av föreläsare, experter, utbildare och konferencierer. Företaget verkar enligt affärsmodellen free där det är kostnadsfritt att boka talare genom tjänsten.

Affärsmodellen skiljer företaget från de flesta andra aktörer i branschen som ofta använder sig av 50-150 % pålägg i förmedlingsavgift.


Proud People

Företaget forskar i vad som gör att människor presterar mer på arbetsplatser utan att öka tidsmässig åtgång eller stress. Genom åren har företaget utvecklat och skapat synergier mellan best practices och kunskaper från internationellt ledande forskare.

Basen i verksamheten är ett IT-system som ökar företags lönsamhet och individers prestationsförmåga. Systemet kan ses som marknadens just nu mest moderna och lönsamhetsskapande molntjänst där plattformarna web, iPhone och Android ger användaren enkel access.

Forskningen spänner sig över ett brett fält där individers förändringsbenägenhet, affärsutveckling och förmåga till att fullfölja arbetsuppgifter står i centrum.


CHAMP

Cybernetic Human Advisors Sweden är specialiserat på diagnostiska IT-verktyg för muskuloskeletala problem.

Den medicinska plattformen används för att ta fram produkter och tjänster för att förbättra flöden inom sjukvård och primärvård, hos kliniker och andra vårdgivare. Funktionaliteten är versatil och kan användas både som ekonomisk transaktionsmotor och som forskningshjälpmedel.


Local Deals

Local Deals distribuerar attraktiva erbjudanden till marknaden via metoder som sker online. Verksamheten verkar främst tillsammans med starka partners där både målgrupp och social igenkänningsfaktor är hög.


För information om dessa eller andra investeringar, vänligen kontakta Niclas Mårdfelt.